Tin tức - thông báo

- Danh sách sinh viên và danh sách các lớp học phần bị hủy đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022

  • Sinh viên thuộc các lớp học phần bị hủy đăng ký lại vào các lớp khác bằng tài khoản cá nhân đợt 2 từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022.