Tin tức - thông báo

Ngày dự kiến xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1, năm 2023 : 20/6/2023

  • - Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có nhu cầu học tiếp để cải thiện kết quả học tập (không có nguyện vọng xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023) làm đơn theo mẫu M1.

    - Sinh viên khóa 42 các ngành đào tạo 4,5 năm và sinh viên khóa 43 đã đủ điều kiện tốt nghiệp muốn xét tốt nghiệp sớm làm đơn theo mẫu M2.

    - Nộp mẫu M1, M2 tại Khoa từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 14/6/2023.

    - Sinh viên xem thông báo, kiểm tra kết quả các học phần theo khung chương trình, kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp tại website http://daotao.qnu.edu.vn/ từ ngày 12/6/2023. Nếu có sai sót, sinh viên đề nghị Khoa quản lý học phần kiểm tra, điều chỉnh trước ngày 16/6/2023.