Tin tức - thông báo

Ngày dự kiến xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 3, năm 2022: 12/01/2023

  • Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có nhu cầu học tiếp để cải thiện kết quả học tập (không muốn xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022) làm đơn theo mẫu đơn hoãn tốt nghiệp và nộp tại khoa từ ngày 14/12/2022 đến hết ngày 29/12/2022.
  • Sinh viên khóa 42 đã đủ điều kiện tốt nghiệp, muốn xét tốt nghiệp sớm làm đơn theo mẫu đơn xét tốt nghiệp và nộp tại khoa từ ngày 14/12/2022 đến hết ngày 29/12/2022.

Sinh viên kiểm tra kết quả các học phần theo khung chương trình,  kết quả xét tốt nghiệp tại website http://daotao.qnu.edu.vn từ ngày 04/01/2023. Nếu có sai sót, sinh viên đề nghị Khoa quản lý học phần kiểm tra, điều chỉnh trước ngày 09/01/2023.

Sinh viên liên hệ với Khoa để nhận bảng điểm và chứng nhận tốt nghiệp tạm thời dự kiến ngày 17/01/2023 

(Phòng ĐTĐH không cấp bảng điểm tốt nghiệp trước ngày xét tốt nghiệp).