Tin tức - thông báo

Hiện tại, giao diện của website tín chỉ đã thay đổi và tài khoản sinh viên hệ thống đã đặt lại như sau: Tên tài khoản:Mã sinh viên, Mật khẩu: ngày tháng năm sinh (8 ký tự). VD: Tên tài khoản: 3654010001, Mật khẩu: 01011996 (tức là sinh ngày 01/01/1996).

Sinh viên cần phải đăng nhập theo tài khoản mới để đổi lại mật khẩu cá nhân, xem điểm, xem quá trình học tập, đăng ký lịch học, ...